top of page

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 september 2023

1. Definities

 

1.1 CalliTents verwijst naar de eigenaar van deze webshop die onder Verscheure Jolien, eenmanszaak geregistreerd staat bij de KBO onder het nummer 0695.515.932, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8954 Heuvelland, Bellestraat 58.

 

1.2. "Klant" verwijst naar de persoon of entiteit die op deze webshop een aankoop doet of interesse toont in een promotent via de presale module.

1.3. "Promotenten" verwijst naar de producten die te koop worden aangeboden op deze webshop.

1.4. "Presale Module" verwijst naar het systeem op deze webshop waarmee klanten promotenten kunnen bestellen voordat ze beschikbaar zijn voor algemene verkoop.

2. Pre-sale Aankopen

 

2.1. Klanten kunnen de promotenten kopen via de presale module voordat ze beschikbaar zijn voor algemene verkoop.

2.2. Door deel te nemen aan de presale, begrijpt de klant dat de geschatte leverdatum kan veranderen en dat er vertragingen kunnen optreden buiten onze controle. We zullen echter ons best doen om realistische leverdatums te verstrekken.

2.3. Betaling voor presale aankopen wordt direct afgeschreven. Restitutie is mogelijk volgens ons retourbeleid (zie Punt 4).

3. Prijs en betaling

 

3.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2. Betalingen kunnen worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden op de webshop.

3.3. We behouden het recht om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De prijs die de klant betaalt, is de prijs die wordt weergegeven op het moment van aankoop.

 

4. Retourbeleid

 

4.1. Klanten hebben het recht om een promotent te retourneren volgens ons retourbeleid, dat beschikbaar is op de webshop.

4.2. Voor presale aankopen geldt ons retourbeleid ook na ontvangst van het product.

 

5. Garantie

 

5.1. De promotenten worden geleverd met een garantie volgens de geldende wetgeving en de garantievoorwaarden vermeld op de webshop.

 

De Consument brengt de Verkoper op de hoogte van het gebrek aan overeenstemming uiterlijk 2 (twee) maanden na de dag waarop de Consument het gebrek heeft vastgesteld en legt afdoend bewijs voor dat het gebrek aan overeenstemming staaft. Indien de Consument niet binnen deze termijn de Verkoper op de hoogte brengt, dan wordt de Consument geacht afstand te hebben gedaan van zijn garantie. Alle klachten dienen per aangetekend schrijven (met kopie per e-mail aan laury@douve.be) overgemaakt worden.

 

5.2 De Consument kan geen vordering meer instellen tegen de Verkoper na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld.

 

5.3 Het gebrek aan overeenstemming wordt niet geacht te bestaan als de Consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn of het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de Consument.

 

6. Intellectueel Eigendom

 

6.1. Alle inhoud op de webshop, inclusief teksten, afbeeldingen en ontwerpen, zijn eigendom van CalliTents en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

 

7. Toepasselijk Recht

 

7.1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.Ingeval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Ieper bevoegd.

 

8. Contactgegevens

 

8.1. Neem bij vragen, opmerkingen of klachten contact met ons op via de contactgegevens verstrekt op de webshop.

bottom of page